Ung & Trygg

Ung & Trygg är ett stöd i det förebyggande arbetet mot ungdomskriminalitet och rekrytering till kriminella gäng i Göteborg.

Vi arbetar för att främja samverkan mellan skola, socialtjänst, fritidsverksamhet och föreningsliv tillsammans med polis, åklagare och kommunala bostadsbolag. Målet är att fånga upp unga i riskzonen och skapa alternativ till kriminella karriärer.

Läs mer om Ung & Trygg

Kontakta Ung & Trygg
Mingelbilder efter konferens 21 november

Kika på mingelbilder eller presentationer och annat smått och gott efter konferensen Förebygga ungdomskriminalitet och social oro - goda exempel i Göteborg.

Läs mer
ViS - ett stöddokument om våld i skolan

ViS - riktlinjer för Våld och allvarliga händelser i Skolan syftar till att ge skolpersonal stöd i olika situationer. Det kan handla om misshandel på skolan, stölder eller drogpåverkade elever. Manualen har tagits fram med rektorer och poliser.

Läs merMed SSPF får samverkan en fast struktur

Att socialsekreterare, poliser och personal i skolan utbyter information om barn och unga i riskzon är i sig inget nytt, men med SSPF får informationsutbytet en fast struktur.

Läs mer

Sidan uppdaterad


Läs mer om Förvaltnings AB Framtiden.
Läs mer om Polisen, område Storgöteborg.
Läs mer om Åklagarmyndigheten och Åklagarkammaren Göteborg.